Historia Firmy


Jesteśmy nowoczesnym usługowo-doradczym przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku telekomunikacyjnym. Dzięki współpracy z najlepszymi producentami w tej branży, oferujemy wysokiej jakości usługi odpowiadające wymaganiom najnowszych technologii. Firma powstała w 1991 roku przekształcając się w spółkę cywilną z istniejących od 1989 roku indywidualnych zakładów usługowych.

Rozpoczęliśmy od budowy telewizji kablowych. Wybudowaliśmy i obecnie zajmujemy się obsługą techniczną  telewizji kablowej w Puławach obejmującej całe miasto oraz telewizję kablową w Kurowie. Obie inwestycje są nowoczesnymi szerokopasmowymi sieciami, pracującymi w paśmie do 860 MHz z pełną obsadą kanałów radiowych i telewizyjnych..

Sieć kablowa w Puławach zbudowana jest w strukturze HFC - Hybrid Fiber Coax (światłowodowo - koncentryczna). Umożliwia to odbiór 69 programów telewizji analogowej, 152 programów telewizji cyfrowej oraz 68 programów radiowych w ponad 15 tys. mieszkań w mieście. Sieć kablowa w Kurowie zbudowana jest w strukturze koncentrycznej.
Były to inwestycje bardzo potrzebne, ale powoli nadchodził czas Internetu.

Wizja wykonania w całym mieście jednej dużej sieci telekomunikacyjnej nabrała realnych kształtów dopiero w 2001 roku. Obserwując jednak trendy w kolejnych latach, nabraliśmy przekonania, że potrzeby ludzi narastać będą lawinowo. Chcieliśmy dać mieszkańcom miasta alternatywny dla modemowego, a więc sprawny i profesjonalny, dostęp do Internetu. Braliśmy pod uwagę różne możliwości techniczno-ekonomiczne, by w końcu decyzje nasze oprzeć na przekonaniu, że nawet najbardziej wyrafinowane technologicznie systemy, realizowane jednak jako „nakładka” na istniejącą strukturę (np. na linie telefoniczne czy telewizję kablową), a także poprzez połączenia radiowe, to systemy okresu przejściowego. Byliśmy przekonani, że ze względu na swe nieuniknione istotne ograniczenia, systemy te w obszarach intensywnie zurbanizowanych nie zagrzeją długo miejsca. Nie pomyliliśmy się! Już dziś zniknęły ostatnie telefoniczne modemy, a wkrótce przyjdzie czas i na inne półśrodki, nie mogące użytkownikom dać pełnej satysfakcji. Poszliśmy więc w kierunku, który dziś już wyraźnie okazał się najsłuszniejszym z możliwych. Zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy w Puławach, na światłowodowym szkielecie, prawdziwie profesjonalną, niezależną sieć telekomunikacyjną "Pulnet", która stała się na lokalnym rynku absolutnym „hitem” i jest bezkonkurencyjna jeśli chodzi o ilość abonentów (5500 mieszkań).

Sieć ta posiada 3 równocześnie występujące cechy, co odróżnia ją od innych tzw. "sztywnych łączy do Internetu":

  • Po pierwsze: jest siecią telekomunikacyjną, a nie zbiorem osobnych linii dostępowych do Internetu;
  • Po drugie: obejmuje całe miasto (oprócz nielicznych peryferyjnych dzielnic domków jednorodzinnych), a więc w jej zasięgu jest ponad 15 tysięcy gospodarstw domowych, firm, instytucji, szkół itp., przy czym podłączenie dowolnego abonenta trwa zaledwie kilka godzin;
  • Po trzecie: jest bardzo wydajną siecią z realnym dostępem sieciowym 1 Gbps.

Prawdziwym dobrodziejstwem takiej sieci jest jej metropolitalny charakter, a więc możliwość realizacji w całym mieście, na poziomie niespotykanie dużych przepływności dostępu do internetowych serwerów Proxy, a także wszelkich dających się wymyślić zadań wewnątrzmiejskich,  (w tym oczywiście, wymiany danych pomiędzy komputerami naszych abonentów, korporacyjne wydzielone sieci wirtualne, monitoring wizyjny, wideokonferencje, szybkie gry o­n-line, itp.).

Wyjątkowo sprawny dostęp do Internetu poprzez sieć "Pulnet", to tylko jedna z wielu, i bynajmniej nie najbardziej wymagająca usługa w niej realizowana. Nasze 20 letnie doświadczenia w budowie i eksploatacji sieci potwierdzają wszystkie pokładane w niej nadzieje. Jesteśmy absolutnie przekonani, że trafiliśmy w sedno potrzeb rynku. Sieć przejmuje na siebie coraz nowe obciążenia i wciąż ma ogromne rezerwy.


http://www.net.pulawy.pl 

Jesteśmy w pełni przygotowani do odpowiedzialnego powielania naszych najlepszych, sprawdzonych wzorów projektowych oraz osiągnięć wykonawczych i eksploatacyjnych.

                                                                                  Właściciel
                                                                           Wojciech Matczak