INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wykonujemy instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych, gospodarczych, warsztatach, budynkach biurowych i innych. Szybko, tanio i profesjonalnie. Pracę wykonujemy zgodnie z projektem zawartym w dokumentacji budynku lub - gdy takiej dokumentacji brak - tworzymy ją. Według życzenia inwestora dokonujemy zmian w projekcie instalacji, po zakończeniu prac wykonujemy dokumentację powykonawczą.

Instalację elektryczną prowadzimy z reguły w budynkach, w których nie dokonano jeszcze prac tynkarskich. Już na tym etapie budowy proponujemy inwestorowi położenie okablowania także dla innych instalacji alarmowej, telewizyjnej i telefonicznej oraz instalacji domofonowej lub wideofonowej. Przyjęcie naszej oferty pozwala na znaczne oszczędności czasu i pieniędzy w przyszłości.

Koszt wykonania instalacji elektrycznej:

Koszt położenia instalacji elektrycznej jest zależny od ilości punktów elektrycznych przewidzianych do montażu w budynku. Cena punktu jest zależna od warunków lokalnych, materiału użytego do budowy budynku, itp. Cena punktu elektrycznego podlega negocjacji.

Poniższa tabela zawiera rozwinięcie pojęcia "Punkt elektryczny":

Każda dodana żarówka (punkt świetlny) przy instalacji obwodu świetlnego, np. do układu łączników schodowych, powoduje wzrost kosztów o 0,5 punktu. Jako 0,5 punktu traktowany jest także każdy wypust: np.: zacisk przewodu wyrównawczego w łazience, puszka z zaciskami wypustowymi pod oświetlenie halogenowe.

Montaż tablic rozdzielczych rozliczany jest w następujący sposób: każdy aparat zamontowany na tablicy (skrzynce) rozdzielczej, zarówno wyłącznik instalacyjny jak i wyłącznik róznicowo-prądowy, czy 4-polowy odłącznik traktowany jest jak 1 punkt elektryczny.